Skip to content

Uyulması Gereken Kurallar

Önemli Kurallar

  • Unutmay?n?zki, cialis herkesin gökyüzünde e?it hakk? vard?r. Di?er uçurtma uçuran ki?ilerden güvenli bir uzakl?kta uçurun.
  • Unutmay?n?zki, online siz uçurtmalar için bir elçisiniz. Yapaca??n?z hareketler ileride bu hobi ile u?ra?mak isteyen ki?ileri etkiliyecektir.
Read more

Uçurtmanın Tarihi

hargrave.jpg

İlk uçurtmanın nerede ve nasıl yapıldığı kesin olarak bilinmiyorsa da, 2000 yıl önce ilk kez Çinde uçuruldukları sanılıyor. Bir efsaneye göre ruzgarlı bir havada bir çinli şapkasının uçmasını önlemek için ona bir ip bağlar ve böylece de ilk uçurtmayı yapmış olur.

Read more

Uçurtma Festivali Nasıl Düzenlenir

Bu yazının amacı size bir uçurtma festivalinin nasıl organize edileceğini hakkında ihtiyacınız olan bilgileri vermektir. İyi bir uçurtma festivali organizasyon için gereken bir çok temel bu yazıda bulabilirsiniz.

Kendinize önce şu 2 soruyu sorup cevabını bulmalısınız.

  • Bu festival ile kimleri etkilemek istiyoruz?
  • Niçin?
Read more

Ahmedabad – Hindistan 2007 Uçurtma Festivali

Geçen sene de kat?ld???m?z Hindistan, sales Ahmedabad festivaline ülkemizi ve kulübümüzü temsilen Emin - Ferhan Bozbey çifti kat?ld?. Geleneksel uçurtma festivali bu ülkenin kültürünün bir parças? ve buna dünyan?n çe?itli ülkelerinden gelen uçurtmac?lar e?lik ediyorlar. Foto?raflar için

Read more
Back To Top