Skip to content

Ahmedabad – Hindistan 2007 Uçurtma Festivali


Geçen sene de kat?ld???m?z Hindistan, sales Ahmedabad festivaline ülkemizi ve kulübümüzü temsilen Emin – Ferhan Bozbey çifti kat?ld?. Geleneksel uçurtma festivali bu ülkenin kültürünün bir parças? ve buna dünyan?n çe?itli ülkelerinden gelen uçurtmac?lar e?lik ediyorlar.
Foto?raflar için

Back To Top