Skip to content

Martı Uçurtma Kulübü Forumu

Festivaler/Etkinliklerimiz hakk?nda bilgi almak, pilule
Tek ipli ve spor uçurtmalar?n nas?l yap?ld???n? ve uçuruldu?u ö?renmek/tart??mak ve
Uçurtma malzemelerini nerelerden temin edebilece?inizi ö?renmek için

FORUM sayfam?z? mutlaka ziyaret edin.

Back To Top