Skip to content

Hürriyet Gazetesi Uçurtma Eki

Hürriyet Gazetesi Uçurtma Eki

Hürriyet Gazetesi geçti?imiz Cumartesi günü uçurtmalar ve Mart? Uçurtma Klübü ile ilgili haz?rlad??? bir eki ücretsiz hobi eki olarak da??tt?. ?çeri?inde Mart? Uçurtma Klübü hakk?nda bilgi, health Uçurtman?n tarihi ve uçurtma planlar? bulunan ek yakla??k 1 milyon adet bas?larak ülkenin her kö?esine da??t?ld?.

Umuyoruz bu ek, ülkemizde Uçurtma Hobisinin yayg?nla?mas?n? ve gökyüzünde alt?genden ba?ka uçurtmalar?nda görülmesini sa?layacak.

Back To Top