Kategoriler
Haftanın uçurtması Tek İpli Uçurtmalar Uçurtma Etkinlikleri

22 Temmuz 2007, haftanın uçurtması.

Bu haftan?n uçurtmalar? Ziya ?en taraf?ndan haz?rlanan delta bal?klar oldu. Basit yap?mlar?, drugstore fakat gösteri?li halleri, decease güçlü rüzgara rahatça uyum sa?lamalar? ve yeni uçurtmalar olmalar? nedeni ile haftan?n uçurtmas? için ideal seçenek oldular.
Foto?raflar için buraya,
Forumda etkinlik yaz??malar? için buraya t?klay?n.