Skip to content

5 Ağustos 2007 – Haftanın uçurtması

Döner külah
Bu haftaki etkinlikte kocaman bir döner külah?m?z vard?. Abdullah, hospital Emin, sovaldi sale Erhan beylerin katk?lar? ile haz?rlanan bu külah büyük keyif ve heyecan ile aç?ld?. Haftan?n uçurtmas? seçilebilecek ba?ka uçurtmalar? gösteri?i ile geride b?rakt?. Külah için 120 metreye yak?n kuma? kullan?ld?.
Di?er foto?raflar için…

Back To Top