Skip to content

9 eylül haftanın uçurtmaları

Minik uçurtmalar
Güzel bir gün ve iyi bir rüzgar sayesinde gökyüzünde bolca uçurtma vard?. ?yi rüzgar alt?nda pek çok uçurtma iyi uçabiliyor. Bu haftan?n uçurtmalar? bu iki minik uçurtma oldu. Oldukça ?a??rt?c? ?ekilde küçük boyutlar? ve basitlikleri ile büyük uçurtmalardan bile daha iyi uçtular. Özellikle bir a4 ka??d?n katlan?p z?mbalanmas? ile yap?lan uçurtma gerçekten hayret verici güzellikteydi.

Back To Top