Skip to content

Optimum outlet uçurtma sergisi

Mart? Uçurtma Kulübü Ankara Optimum outlet al??veri? merkezinin düzenledi?i festival kapsam?nda uçurtmalar?n? sergiledi.
Optimum uçurtma sergisi
Pek çok insan? uçurtma hobisi ile tan??t?racak bu etkinli?in iyi bir örnek oldu?unu umuyoruz.

Back To Top