Kategoriler
Kumandalı Uçurtmalar

İki ipli uçurtmalar ve dans – 2

İki ipli uçurtmaların ileri aşamasında akrobatik hareketler başlar. Uçurtmayı sadece sağa sola döndürmek, 8 çizmek, keskin dönüşlerle kare çizmek vb. sıkıcı gelmiştir artık.  Akrobaside uçurtma 360 derece x-y-z eksenlerinde döndürülür. Yani her yöne döner. Hareketlerin çoğu takla attırmaya dayalıdır. Bu hareketler İngilizce’de trick olarak anılır. Trick’in tercümesini numara ya da oyun gibi tercüme edebiliriz. Zaten iki ipli uçurtmaların İngilizce isimleri stunt kites‘dır. Yani marifet uçurtmaları. Trickler yapmak oldukça zordur. Bunlarda ustalaşmak zaman alır. Öğrenmek için eğitim filmleri izlenmeli ya da bu işi bilen birilerinden ders almalıdır. Kaliteli uçurtmaların yanında genelde bir eğitim dvd’si gelmekte ya da ayrıca sipariş edilebilmektedir. Trick yapmayı yazıyla öğretmek mümkün değildir. Burada değinmek istediğim sadece bu oyunlar için nelerin yapılacağı ve ne tip uçurtmaların kullanılabileceğidir.

Trick uçurtmalar:

Trick yapılabilecek uçurtmalar özeldir ve pahalı uçurtmalardır. Bu uçurtmalar

Kategoriler
Kumandalı Uçurtmalar

İki ipli uçurtmalar ve dans – 1

?ki ipli uçurtmalar kumandal? uçurtmalard?r. Uçurtmay? istedi?iniz ?ekilde yönlendirebilirsiniz. Tabi ilk zamanlar pek yönlendiremezsiniz. Daha çok yere çakmay? ba?ar?rs?n?z. Genellikle ilk 10 dakika içinde uçurtman?n ç?talar?n? k?rman?z mümkündür. ?ki iplilerde sa? ipi biraz çekti?inizde uçurtma sa?a, pills sola çekti?inizde sola döner. ?plerden biri çekili oldu?u sürece uçurtma sürekli döner. E?er fazla çekerseniz çok dar ve keskin dönü?ler yapar. ?ki ipli uçurtmalar?n uçu? mant??? bundan ibarettir. Kullanmas? zor say?lmaz. Ama ustala?mak zaman alabilir. Sab?rl? olup acele etmemek en iyisidir.

Temel uçu? bilgileri:

Uçurtmay? geriye yat?r?rs?n?z ve iplerin ucuna geçip uçurtmay? kanatlar? üstüne diker, rüzgar? beklersiniz.
Rüzgar uygunsa iki ipi birden geriye do?ru h?zl?ca çekersiniz. Kollar?n?z? geriye do?ru çekeceksiniz, asla yukar?ya do?ru de?il. ?ki ipli uçururken eller asla omuz hizas?n?n üstüne kalkmamal?. Bu s?rada bir ya da iki ad?m geriye atars?n?z. ?ki ipi dengeli ve ayn? oranda çekmek önemlidir. Bu hareketi do?ru yapt?ysan?z uçurtma ok gibi yukar? f?rlar.

Kategoriler
Haberler Uçurtma Etkinlikleri

29 Ekim Uçurtma Etkinliği

29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle 29 Ekim uçurtma etkinliği yapıyoruz. Tüm martılar 29 Ekim’de Cumhuriyet bayramını kutlamak için uçurtma uçuracaklar.  Her Cumhuriyet bayramında olduğu gibi bu yıl da Türk bayrağını uçurtma ile gökyüzünde dalgalandıracağız. Bayram etkinliği uçurtma ile havadan fotoğraflanacak. Bu güzel kutlamaya herkesin birer uçurtma ile katılmasını isteriz.

Kategoriler
Uçurtma Malzemeleri Uçurtma Planları

Uçurtma malzemeleri

Uçurtma yap?m? için kullan?lan en kolay uçurtma malzemeleri ka??t, online naylon ve tahta ç?tad?r. Bu malzemeleri bulmak kolayd?r.

Tahta ç?talar marangozlardan veya yap? marketlerden bulunabilir.
Ka??t ve naylon için k?rtasiyelere bakmak gerekir. Bunun d???nda ambalaj malzemesi satan yerlerde güzel malzemeler bulunabilir.

Bu bilinen malzemeler d???nda uçurtma yap?m malzemeleri olarak ?unlar? tavsiye ederiz:

Çiçekçi elyaf?. Çiçekçilerden al?nabilir. Yine ambalaj malzemesi satan yerlerden al?nabilir. Rulo halinde sat?l?r. Ka??ttan daha dayan?kl?d?r. Güzel renkleri bulunur. Fakat hava geçirgenli?i fazlad?r.

Tafeta, recipe polyester kuma?. Bu kuma?? bulmak biraz zordur. Araman?z gerekebilir. Toptan kuma? satan yerlere bak?lmal?d?r. Bu kuma? ?emsiye, pills mont, çanta yap?m?nda kullan?l?r. Hava geçirmeyen bir kuma?t?r ve dayan?kl?d?r. Uçurtma için ideal malzemelerdendir. Güzel renkleri bulunur. Kötü yan? doku yönüne çarpraz aç?larda fazlaca esnemesidir. Çok büyük uçurtma yap?m? için çok iyi say?lmaz.

Ripstop, naylon polyester kuma?. Bu kuma??n ülkemizde üretimi yoktur. Getirtmek gerekir. Pahal?d?r. Sadece ileri uçurtma yap?m malzemesi olarak kullan?l?r. Ripstop yelken, para?üt, uçurtma yap?m?nda kullan?l?r. Çok canl? ve zengin renk çe?itleri vard?r. Çok büyük uçurtma yap?m? için ideal bir uçurtma malzemesidir. Çok sa?lamd?r, çok hafiftir ve esnemez. K?y? ?ehirlerinde yelken yapan firmalardan da edinilebilir.

Uçurtma malzemeleri hakk?nda daha detayl? bilgi için foruma bakman?z? öneririz.

Kategoriler
Genel Bilgiler Haberler Uçurtma Planları

Uçurtma Yapımı ve Planları

Uçurtma yapımı ve uçurtma planları arıyorsanız sitemizin forum bölümüne bakmanız gerekiyor. Forumda uçurtma yapımı ve planları hakkında konuşuyoruz.

Online uçurtma yapımı bölümü özellikle uçurtma plan ve yapımı ile ilgili olan bölümdür. Yaptığınız uçurtmaların fotoğraflarını foruma göndermeyi unutmayın.

İyi eğlenceler…

Kategoriler
Uçurtma Etkinlikleri Uçurtma Festivalleri

OSOW, bir gökyüzü, bir dünya uçurtma etkinliği

OSOW uçurtma etkinli?i
OSOW uçurtma etkinli?i

Osow, illness One world, one sky. Bir gökyüzü, bir dünya uçurtma etkinli?i tüm dünyada ayn? gün uçurtma uçurulan bir gün. Asl?nda çok büyük bir uçurtma festivali diyebiliriz. OSOW?un amac? bütün dünyada bar??, kültür, payla??m, ho?görü ve anlay?? için uçurtma uçurmak. Her y?l ekim ay?nda tüm dünyada uçurtma uçuruluyor. Böylece 24 saat gökyüzünden uçurtma inmiyor.

OSOW ile ilgili yaz? ve foto?raflar…

Mart? Uçurtma Kulübü, OSOW uçurtma etkinli?i
Mart? Uçurtma Kulübü, OSOW uçurtma etkinli?i

Kategoriler
Uçurtma Festivalleri

Mezopotamya Uçurtma Festivali – Mardin

Mardin’de 4 ekim 2009 tarihinde Mezopotamya Uçurtma Festivali yapıldı.

Mezopotamya Uçurtma Festivali
Mezopotamya Uçurtma Festivali

Festivale Mardin, Kütahya, İstanbul ve Ankara’dan Martı Uçurtma Kulübü üyeleri katıldı. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve fotoğrafları forumda bulabilirsiniz.