Skip to content

OSOW, bir gökyüzü, bir dünya uçurtma etkinliği

OSOW uçurtma etkinli?i
OSOW uçurtma etkinli?i

Osow, illness One world, one sky. Bir gökyüzü, bir dünya uçurtma etkinli?i tüm dünyada ayn? gün uçurtma uçurulan bir gün. Asl?nda çok büyük bir uçurtma festivali diyebiliriz. OSOW?un amac? bütün dünyada bar??, kültür, payla??m, ho?görü ve anlay?? için uçurtma uçurmak. Her y?l ekim ay?nda tüm dünyada uçurtma uçuruluyor. Böylece 24 saat gökyüzünden uçurtma inmiyor.

OSOW ile ilgili yaz? ve foto?raflar…

Mart? Uçurtma Kulübü, OSOW uçurtma etkinli?i
Mart? Uçurtma Kulübü, OSOW uçurtma etkinli?i
Back To Top