Skip to content

Uçurtma malzemeleri

Uçurtma yap?m? için kullan?lan en kolay uçurtma malzemeleri ka??t, online naylon ve tahta ç?tad?r. Bu malzemeleri bulmak kolayd?r.

Tahta ç?talar marangozlardan veya yap? marketlerden bulunabilir.
Ka??t ve naylon için k?rtasiyelere bakmak gerekir. Bunun d???nda ambalaj malzemesi satan yerlerde güzel malzemeler bulunabilir.

Bu bilinen malzemeler d???nda uçurtma yap?m malzemeleri olarak ?unlar? tavsiye ederiz:

Çiçekçi elyaf?. Çiçekçilerden al?nabilir. Yine ambalaj malzemesi satan yerlerden al?nabilir. Rulo halinde sat?l?r. Ka??ttan daha dayan?kl?d?r. Güzel renkleri bulunur. Fakat hava geçirgenli?i fazlad?r.

Tafeta, recipe polyester kuma?. Bu kuma?? bulmak biraz zordur. Araman?z gerekebilir. Toptan kuma? satan yerlere bak?lmal?d?r. Bu kuma? ?emsiye, pills mont, çanta yap?m?nda kullan?l?r. Hava geçirmeyen bir kuma?t?r ve dayan?kl?d?r. Uçurtma için ideal malzemelerdendir. Güzel renkleri bulunur. Kötü yan? doku yönüne çarpraz aç?larda fazlaca esnemesidir. Çok büyük uçurtma yap?m? için çok iyi say?lmaz.

Ripstop, naylon polyester kuma?. Bu kuma??n ülkemizde üretimi yoktur. Getirtmek gerekir. Pahal?d?r. Sadece ileri uçurtma yap?m malzemesi olarak kullan?l?r. Ripstop yelken, para?üt, uçurtma yap?m?nda kullan?l?r. Çok canl? ve zengin renk çe?itleri vard?r. Çok büyük uçurtma yap?m? için ideal bir uçurtma malzemesidir. Çok sa?lamd?r, çok hafiftir ve esnemez. K?y? ?ehirlerinde yelken yapan firmalardan da edinilebilir.

Uçurtma malzemeleri hakk?nda daha detayl? bilgi için foruma bakman?z? öneririz.

Back To Top