Skip to content

Kabataş Erkek Lisesi sunum ve çalıştay

4 metrelik uçurtma
4 metrelik uçurtma
Kabataş uçurtma sunumu
Kabataş uçurtma sunumu

Kabataş Erkek Lisesinde 600 öğrenciye 2 gurup halinde sunum yapıldı. Uçurtmaların ve Martı Uçurtma Kulübünün tanıtımının ardından Kabataş Erkek Lisesi için okulun renklerinde 4 metrelik bir delta uçurtma dikildi. Kabataş Erkek Lisesi 8 Mayıs’ta yapacakları büyük uçurtma festivaline hazırlanıyor. Daha önceki çalıştayda uçurtma yapımını öğrenen 20 kadar öğrenci diğer 600 öğrenciye uçurtma yapımında yol gösterecekler. Okul olarak 300 uçurtma yapmayı hedefleyen Kabataş Erkek Lisesine sunumda uçurtmanıyı nasıl yapacaklarını anlatan bir film gösterildi. Kabataş festivalde yapılan uçurtmaların bir kısmını işitme engelliler yararına satışa sunacak. Bizi davet eden ve şenliğin yapılmasına ön ayak olan Uğur öğretmene saygılarımızı sunarız.

Back To Top