Skip to content

2 Mayıs 2010 hafta sonu uçurtma etkinliği

Mart?lar ço?u zaman oldu?u gibi hafta sonu etkinli?indeydi. Son derece güzel bir havada, order bolca uçurtmayla minik bir ?enlik say?lacak güzellikte bir etkinlik oldu. Yeni cicimiz, site boll – rüzgar çana??m?z Erhan ve Emin bey taraf?ndan 2 gün gibi k?sa bir sürede dikildi.

Boll, rüzgar çana??
Boll, rüzgar çana??
uçurtma etkinli?i
uçurtma etkinli?i
Back To Top