Skip to content

Haftanın uçurtması Yiğit Kahraman’dan Airbow

Yi?it Kahraman kulübümüze yeni kat?lan üyelerden biri. K?sa sürede çok iyi uçurtmalar yaparak kendini gösterdi. Bu i?e yeni ba?lam??ken bile düzgün ve titiz bir çal??mayla çok iyi sonuçlar al?nabilece?ini de gösterdi?i için kendisi iyi bir örnek. Daha önce 4 ipli revolution uçurtmalar? ba?ar?yla yapan Yi?it bu defa yine 4 ipli Airbow uçurtma ile bizleri ?a??rtt?. Konuyla ilgili daha fazla detay ve foto?raf forum sayfalar?nda…

airbow 4 ipli uçurtma
airbow 4 ipli uçurtma
Back To Top