Skip to content

4 ipli uçurtma için kumanda çubukları

4 ipli kumanda çubuklar?
4 ipli kumanda çubuklar?

Üyelerimizden Yi?it Kahraman 4 ipli uçurtmalar için kumanda çubuklar? haz?rlam??. Aleminyum çubuklar? büküp, malady bisiklet elcikleri takarak haz?rlad??? bu çubuklar?n yap?m? hakk?nda bilgi almak için forum yaz??mas?n? ?uradan takip edebilirsiniz.

Back To Top