Kategoriler
Haftanın uçurtması Uçurtma takıları

Haftanın uçurtması Ahtapot – Ekrem Güvenir

Ahtapot uçurtma tak?s? - Ekrem Güvenir

Haftan?n uçurtmas? dedik ama bu bir uçurtma de?il asl?nda. Ahtapotumuz uçurtma ipine ba?l? bir aksesuar. Çama??r diyoruz biz bunlara. Ahtapotumuz Ekrem beyin özgün tasar?m?.

Kategoriler
Haberler Uçurtma Etkinlikleri

11 Aralık 2011 Etkinliğimiz

Hafta sonu uçurtma etkinli?imiz

11 Aral?k 2011 uçurtma etkinli?imiz biraz so?uk, viagra bulutlu, treatment seyircisi az, rüzgarl? ve keyifli geçti. Geçen haftaki kadar çok uçurtma açamad?ysak ta gökyüzünü doldurabildik.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Tek İpli Uçurtmalar

Haftanın uçurtması Pijamalı Örümcek Adam – Abdullah Kuş

Pijamalı Örümcek Adam - Abdullah Kuş

Daha önce örümcek adam uçurtması haftanın uçurtması olmuştu. Bu defa farklı bir örümcek adamımız var. Abdullah Kuş’un yaptığı örümcek adam farklı bir kostümde. Biz ona pijamalı örümcek adam dedik. Dikkat çekici ve eğlenceli bir uçurtma olmuş.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Tek İpli Uçurtmalar

Haftanın uçurtması Silindir uçurtma – Erhan Tüfekçioğlu

Silindirik uçurtma - Erhan Tüfekçio?lu

Dümdüz bir silindir. Fiber çembere ba?l? ?ekillenen silindirik kuma? ve bu çember de merkezindeki rulmana fiber ç?talarla ba?l?. Fiber ç?talar?n iç bükey olmas? uçabilmesi için ?art. Nas?l uçtu?unu görünce ?a??r?yorsunuz. Uçu?u s?ras?nda kuma??n gerisindeki kesimin yönüne göre sürekli dönüyor.

Kategoriler
Haberler Uçurtma Etkinlikleri

Hafta sonu uçurtma etkinliği – Yeşilyurt

Mart? Uçurtma Kulübü hafta sonu etkinli?i

Bu haber ve fotoyu görünce çok uzun zamand?r etkinlik yapm?yoruz sanmay?n. Asl?nda ortalama olarak iki haftada bir uçurtma etkinliklerimiz devam etti. Fakat hava ?artlar? iyi olmad???ndan veya kat?l?m azl???ndan etkinlikler sönük geçti. Bu hafta uygun rüzgar sayesinde, healing neredeyse ?enlik düzeyindeydi. Çok keyif ald???m?z bu etkinli?imiz umar?z sizi uçurtmalar konusunda bizim kadar heyecanland?r?r. Bir de filmimiz var.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Kumandalı Uçurtmalar

Haftanın uçurtması Ekrem Güvenir’den 2 ipli uçurtma

?ki ipli uçurtma (stunt) Ekrem Güvenir

Genellikle 2 ipli, try kumandal? uçurtmalar?n haz?rlar?n? sat?n al?r?z. Akrobatik özellikleri nedeniyle hassasiyetine önem veririz. Tabii ki marketlerde sat?lan ucuz, online oyuncak uçurtmalar? kastetmiyoruz. Ekrem beyin dikmi? oldu?u bu uçurtma HQ firmas?n?n bir modelinden yola ç?karak haz?rlanm??t?r. Kuma?? ripstop olmad??? ve ç?talar? karbon olmay?p, tahta ç?ta oldu?u halde çok güzel uçan bu uçurtman?n birle?tirme malzemeleri de çok ilginç. Silikon tüplerin plastik kafalar?, kablo sabitleyici gibi parçalar ile çözümlenmi? bu harika uçurtma ile Ekrem beyi çok takdir ettik ve haftan?n uçurtmas? olarak sizlere sunuyoruz.