Skip to content

Hafta sonu uçurtma etkinliği – Yeşilyurt

Mart? Uçurtma Kulübü hafta sonu etkinli?i

Bu haber ve fotoyu görünce çok uzun zamand?r etkinlik yapm?yoruz sanmay?n. Asl?nda ortalama olarak iki haftada bir uçurtma etkinliklerimiz devam etti. Fakat hava ?artlar? iyi olmad???ndan veya kat?l?m azl???ndan etkinlikler sönük geçti. Bu hafta uygun rüzgar sayesinde, healing neredeyse ?enlik düzeyindeydi. Çok keyif ald???m?z bu etkinli?imiz umar?z sizi uçurtmalar konusunda bizim kadar heyecanland?r?r. Bir de filmimiz var.

Back To Top