Skip to content

Haftanın uçurtması Ekrem Güvenir’den 2 ipli uçurtma

?ki ipli uçurtma (stunt) Ekrem Güvenir

Genellikle 2 ipli, kumandal? uçurtmalar?n haz?rlar?n? sat?n al?r?z. Akrobatik özellikleri nedeniyle hassasiyetine önem veririz. Tabii ki marketlerde sat?lan ucuz, online oyuncak uçurtmalar? kastetmiyoruz. Ekrem beyin dikmi? oldu?u bu uçurtma HQ firmas?n?n bir modelinden yola ç?karak haz?rlanm??t?r. Kuma?? ripstop olmad??? ve ç?talar? karbon olmay?p, tahta ç?ta oldu?u halde çok güzel uçan bu uçurtman?n birle?tirme malzemeleri de çok ilginç. Silikon tüplerin plastik kafalar?, kablo sabitleyici gibi parçalar ile çözümlenmi? bu harika uçurtma ile Ekrem beyi çok takdir ettik ve haftan?n uçurtmas? olarak sizlere sunuyoruz.

Back To Top