Kategoriler
Haftanın uçurtması Tek İpli Uçurtmalar

Haftanın uçurtması Ziya Şen’den sled uçurtma.

sled uçurtma
sled uçurtma

Sled uçurtman?n uçurtmalar içinde çok önemli bir yeri var. Bu küçük bir uçurtma ve katlan?p cebe girebiliyor. Makara ipli?i ile uçurabiliyorsunuz. Ç?tas? yok. ?ki yan taraf?ndaki tüpler hava ile dolunca uçurtma gergin bir hal al?yor ve yelken aç?l?yor. Yap?l???n?n basitli?ine kar??n mükemmel bir uçu?u vard?r. Rüzgar aral??? da geni?tir. Az rüzgarla yetinir, sovaldi sale çok güçlü de?ilse fazla rüzgara da hay?r demez. Ziya abi bu hafta bunlardan 5-6 tane birden getirdi. Büyük bir uçurtma gibi ortal??? doldurdular. Kuyruklar?yla birlikte çok sevimli görünüyorlard?. Haftan?n uçurtmas? seçmeden edemedik. Elinize sa?l?k Ziya bey.

Kategoriler
Haberler Uçurtma Etkinlikleri

9 Eylül Yeşilyurt etkinliği

Uzun süredir s?cak yaz günleri, site tatile giden üyeler vb. sebeplerle etkinlikler ya yap?lm?yor ya da bir kaç ki?inin kat?l?m? ile s?n?rl? kal?yordu. Bu hafta sonu havalar?n uygun olmas?yla birlikte biraz fazla rüzgar olmas?na ra?men daha kalabal?kça bir etkinlik yapabildik. Kopup denize kaçan uçurtmalar, recipe fazla rüzgardan dolay? fazla aç?lamayan ç?tal? uçurtmalar ra?men e?lenceli bir gün oldu. Etkinlikle ilgili yaz??malar forumdan izlenebilir. Yine forumdan güne ait video ve foto?raflara ula?abilirsiniz.

http://www.ucurtmakulubu.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2550

9 eylül uçurtma etkinli?i
9 eylül uçurtma etkinli?i

Kategoriler
Haftanın uçurtması Tek İpli Uçurtmalar

Haftanın uçurtması Halit Cebeci’den şeytan uçurtma

Şeytan uçurtma
Şeytan uçurtma

Aslında adı şeytan uçurtma değil. Alman bir tasarımcının uçurtması. Fakat biz şeytan uçurtma demeyi daha uygun bulduk. Halit’in eski bir uçurtması bu. O kadar eski ki o zamanlar haftanın uçurtması uygulaması yoktu. Halit de neredeyse yıllardır bunu ortaya çıkartmıyordu. Bu hafta hınzır uçurtması ile sağa sola saldırınca (dengesi hiç bir zaman tam oturmadı 🙂 ) haftanın uçurtması seçmekten mutluluk duyduk. Besmele çekip uçurursanız sorun yok.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Tek İpli Uçurtmalar

Haftanın Uçurtması: Doublestar (Halit Cebeci)

Çifte y?ld?z (Double star) uçurtma
Çifte y?ld?z (Double star) uçurtma

Bu uçurtmay? haftan?n uçurtmas? seçtik. Sebebi belli. Çift y?ld?z uçurtmam?z çok etkileyici görünüyor. Özellikle böyle bir uçurtman?n nas?l uçtu?una insanlar çok ?a??r?yor. Bunca y?ld?r bu uçurtmay? bildi?im halde ben bile ?a??yorum ya neyse. Halit bu uçurtmay? yeni yapmad? asl?nda. Genellikle yeni yap?lm?? uçurtmalar? seçeriz. Fakat bu uçurtman?n profili ince oldu?u için güçlü rüzgar istiyor ve daha önce pek uçurtma ?ans? bulamad?k. Bu hafta gözümüzü en ?enlendiren uçurtma oldu?u için keyifle haftan?n uçurtmas? yapt?k. Bir tane siz de yapmay? dü?ünmez misiniz? Foruma t?klay?n gerisi gelecektir.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Tek İpli Uçurtmalar

Haftanın donu, pardon uçurtması Turgay Terzi’den

Don uçurtma
Turgay terziden don uçurtma

Hafta sonu herkes uçurtmalarını kapıp gelirken Turgay donunu kapıp gelmiş. Turgay’ın donu haftanın uçurtması oldu bir anda. Aslında bulunduğumuz alanın hemen önü deniz ve burada sürekli donla denize giren çocuklar görmekteyiz. Bu haftanın uçurtmasını biraz da onlara ithaf etmiş olduk. Bu don uçurtmaların asıl tasarımcısı İngiliz uçurtmacı Karl Longbottom. Kendisinin pek çok tipte don tasarımı mevcut. Turgay sadece fotolardan bakarak uçurtmayı yapabilmiş. Tebrikler Turgay.