Skip to content

Haftanın Uçurtması: Doublestar (Halit Cebeci)

Çifte y?ld?z (Double star) uçurtma
Çifte y?ld?z (Double star) uçurtma

Bu uçurtmay? haftan?n uçurtmas? seçtik. Sebebi belli. Çift y?ld?z uçurtmam?z çok etkileyici görünüyor. Özellikle böyle bir uçurtman?n nas?l uçtu?una insanlar çok ?a??r?yor. Bunca y?ld?r bu uçurtmay? bildi?im halde ben bile ?a??yorum ya neyse. Halit bu uçurtmay? yeni yapmad? asl?nda. Genellikle yeni yap?lm?? uçurtmalar? seçeriz. Fakat bu uçurtman?n profili ince oldu?u için güçlü rüzgar istiyor ve daha önce pek uçurtma ?ans? bulamad?k. Bu hafta gözümüzü en ?enlendiren uçurtma oldu?u için keyifle haftan?n uçurtmas? yapt?k. Bir tane siz de yapmay? dü?ünmez misiniz? Foruma t?klay?n gerisi gelecektir.

Back To Top