Skip to content

9 Eylül Yeşilyurt etkinliği

Uzun süredir s?cak yaz günleri, site tatile giden üyeler vb. sebeplerle etkinlikler ya yap?lm?yor ya da bir kaç ki?inin kat?l?m? ile s?n?rl? kal?yordu. Bu hafta sonu havalar?n uygun olmas?yla birlikte biraz fazla rüzgar olmas?na ra?men daha kalabal?kça bir etkinlik yapabildik. Kopup denize kaçan uçurtmalar, recipe fazla rüzgardan dolay? fazla aç?lamayan ç?tal? uçurtmalar ra?men e?lenceli bir gün oldu. Etkinlikle ilgili yaz??malar forumdan izlenebilir. Yine forumdan güne ait video ve foto?raflara ula?abilirsiniz.

http://www.ucurtmakulubu.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2550

9 eylül uçurtma etkinli?i
9 eylül uçurtma etkinli?i
Back To Top