Skip to content

Haftanın uçurtması Ziya Şen’den sled uçurtma.

sled uçurtma
sled uçurtma

Sled uçurtman?n uçurtmalar içinde çok önemli bir yeri var. Bu küçük bir uçurtma ve katlan?p cebe girebiliyor. Makara ipli?i ile uçurabiliyorsunuz. Ç?tas? yok. ?ki yan taraf?ndaki tüpler hava ile dolunca uçurtma gergin bir hal al?yor ve yelken aç?l?yor. Yap?l???n?n basitli?ine kar??n mükemmel bir uçu?u vard?r. Rüzgar aral??? da geni?tir. Az rüzgarla yetinir, sovaldi sale çok güçlü de?ilse fazla rüzgara da hay?r demez. Ziya abi bu hafta bunlardan 5-6 tane birden getirdi. Büyük bir uçurtma gibi ortal??? doldurdular. Kuyruklar?yla birlikte çok sevimli görünüyorlard?. Haftan?n uçurtmas? seçmeden edemedik. Elinize sa?l?k Ziya bey.

Back To Top