Skip to content

Haftanın Uçurtması: Pyro Delta (Abdullah Kuş)

Pyro delta uçurtma
Pyro delta uçurtma

Abdullah bey kulübün aktif üyelerinden ve eli çabuklar?ndan biridir. Bu hafta siyah pyro deltas? ile ç?kageldi ve haftan?n uçurtmas? oldu. Yapmas? çok zor olmayan bir uçurtma olmakla birlikte boyutlar büyüdü?ünde i?ler zorla??yor tabi. Bu uçurtman?n iyi yan? ripstop gibi çok pahal? kuma?lar? gerektirmemesi. Ucuz parça kuma? olarak buldu?u bir kuma?? de?erlendirmi?. Kuma??n hafifli?i en önemli avantaj?. Bu tipte kuma?lar? her zaman bulam?yoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Bunlar? üçlerse güzel bir pyro tren delta tak?m? olu?turabilir.

Back To Top