Skip to content

Haftanın uçurtması

Haftanın uçurtması Erhan Tüfekçioğlu'ndan revolution, 4 ipli uçurtma. Revolution uçurtmalar ilginç uçurtmalardır. Dört iple kumanda edilirler ve oldukça kontrollüdür. Erhan bey çok titiz bir dikişle orjinali kadar iyi bir uçurtma yapmış. Piyasadan bulduğu çeşitli malzemelerden bağlantı sistemini çözümleyişi de görmeye…

Read more

İki ipli uçurtmalar ve dans – 2

İki ipli uçurtmaların ileri aşamasında akrobatik hareketler başlar. Uçurtmayı sadece sağa sola döndürmek, 8 çizmek, keskin dönüşlerle kare çizmek vb. sıkıcı gelmiştir artık.  Akrobaside uçurtma 360 derece x-y-z eksenlerinde döndürülür. Yani her yöne döner. Hareketlerin çoğu takla attırmaya dayalıdır. Bu hareketler İngilizce’de trick olarak anılır. Trick’in tercümesini numara ya da oyun gibi tercüme edebiliriz. Zaten iki ipli uçurtmaların İngilizce isimleri stunt kites‘dır. Yani marifet uçurtmaları. Trickler yapmak oldukça zordur. Bunlarda ustalaşmak zaman alır. Öğrenmek için eğitim filmleri izlenmeli ya da bu işi bilen birilerinden ders almalıdır. Kaliteli uçurtmaların yanında genelde bir eğitim dvd’si gelmekte ya da ayrıca sipariş edilebilmektedir. Trick yapmayı yazıyla öğretmek mümkün değildir. Burada değinmek istediğim sadece bu oyunlar için nelerin yapılacağı ve ne tip uçurtmaların kullanılabileceğidir.

Trick uçurtmalar:

Trick yapılabilecek uçurtmalar özeldir ve pahalı uçurtmalardır. Bu uçurtmalar

Read more

İki ipli uçurtmalar ve dans – 1

?ki ipli uçurtmalar kumandal? uçurtmalard?r. Uçurtmay? istedi?iniz ?ekilde yönlendirebilirsiniz. Tabi ilk zamanlar pek yönlendiremezsiniz. Daha çok yere çakmay? ba?ar?rs?n?z. Genellikle ilk 10 dakika içinde uçurtman?n ç?talar?n? k?rman?z mümkündür. ?ki iplilerde sa? ipi biraz çekti?inizde uçurtma sa?a, pills sola çekti?inizde sola döner. ?plerden biri çekili oldu?u sürece uçurtma sürekli döner. E?er fazla çekerseniz çok dar ve keskin dönü?ler yapar. ?ki ipli uçurtmalar?n uçu? mant??? bundan ibarettir. Kullanmas? zor say?lmaz. Ama ustala?mak zaman alabilir. Sab?rl? olup acele etmemek en iyisidir.

Temel uçu? bilgileri:

Uçurtmay? geriye yat?r?rs?n?z ve iplerin ucuna geçip uçurtmay? kanatlar? üstüne diker, rüzgar? beklersiniz.
Rüzgar uygunsa iki ipi birden geriye do?ru h?zl?ca çekersiniz. Kollar?n?z? geriye do?ru çekeceksiniz, asla yukar?ya do?ru de?il. ?ki ipli uçururken eller asla omuz hizas?n?n üstüne kalkmamal?. Bu s?rada bir ya da iki ad?m geriye atars?n?z. ?ki ipi dengeli ve ayn? oranda çekmek önemlidir. Bu hareketi do?ru yapt?ysan?z uçurtma ok gibi yukar? f?rlar.

Read more
Back To Top