Kategoriler
Haftanın uçurtması Kumandalı Uçurtmalar

Haftanın uçurtması Ekrem Güvenir’den 2 ipli uçurtma

?ki ipli uçurtma (stunt) Ekrem Güvenir

Genellikle 2 ipli, try kumandal? uçurtmalar?n haz?rlar?n? sat?n al?r?z. Akrobatik özellikleri nedeniyle hassasiyetine önem veririz. Tabii ki marketlerde sat?lan ucuz, online oyuncak uçurtmalar? kastetmiyoruz. Ekrem beyin dikmi? oldu?u bu uçurtma HQ firmas?n?n bir modelinden yola ç?karak haz?rlanm??t?r. Kuma?? ripstop olmad??? ve ç?talar? karbon olmay?p, tahta ç?ta oldu?u halde çok güzel uçan bu uçurtman?n birle?tirme malzemeleri de çok ilginç. Silikon tüplerin plastik kafalar?, kablo sabitleyici gibi parçalar ile çözümlenmi? bu harika uçurtma ile Ekrem beyi çok takdir ettik ve haftan?n uçurtmas? olarak sizlere sunuyoruz.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Kumandalı Uçurtmalar

Haftanın uçurtması

Revolution uçurtma
Revolution uçurtma

Haftanın uçurtması Erhan Tüfekçioğlu’ndan revolution, 4 ipli uçurtma. Revolution uçurtmalar ilginç uçurtmalardır. Dört iple kumanda edilirler ve oldukça kontrollüdür. Erhan bey çok titiz bir dikişle orjinali kadar iyi bir uçurtma yapmış. Piyasadan bulduğu çeşitli malzemelerden bağlantı sistemini çözümleyişi de görmeye değer. Uçurtma orjinali kadar iyi uçuyor. Revolution uçurtmalarla ilgili bilgiyi bu linkten bulabilirsiniz. Youtube üzerinde de çok güzel filmleri var, izlemenizi öneririm.

Kategoriler
Kumandalı Uçurtmalar Uçurtma Malzemeleri

4 ipli uçurtma için kumanda çubukları

4 ipli kumanda çubuklar?
4 ipli kumanda çubuklar?

Üyelerimizden Yi?it Kahraman 4 ipli uçurtmalar için kumanda çubuklar? haz?rlam??. Aleminyum çubuklar? büküp, malady bisiklet elcikleri takarak haz?rlad??? bu çubuklar?n yap?m? hakk?nda bilgi almak için forum yaz??mas?n? ?uradan takip edebilirsiniz.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Kumandalı Uçurtmalar

Haftanın Uçurtması Yiğit Kahraman’dan 4 ipli revolution

4 ipli örümcek adam revolution uçurtma

Yi?it Kahraman 4 ipli revolution uçurtma yapm??. Örümcek adam deseni bu uçurtmaya çok uymu? ve çok yak??m??. Uçu?u da oldukça iyi olan bu uçurtma haftan?n uçurtmas? oldu.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Kumandalı Uçurtmalar

Haftanın uçurtması Turgay Terzi’den “göz” uçurtma

Big Brother 4 ipli kumandalı uçurtma
Big Brother 4 ipli kumandalı uçurtma

Bu haftanın uçurtması Turgay Terzi’den göz uçurtma. 4 ipli kumandalı bu uçurtma havada kavisler çizirek döndükçe gözler de hareket ediyor. Orjinal adı big brother olan bu uçurtmayı başarılı bir şekilde uyguladığı için Turgay Terzi’yi kutluyoruz.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Kumandalı Uçurtmalar

Haftanın uçurtması Turgay Terzi’den Alaaddin’in kılıcı

Alaaddin'in kılıcı, 4 ipli uçurtma
Alaaddin'in kılıcı, 4 ipli uçurtma

Turgay Terzi’nin nefis 4 ipli uçurtması ile bu haftanın uçurtması seçildi. Planı da hemen ekleyeceğiz.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Kumandalı Uçurtmalar

Haftanın uçurtması Yiğit Kahraman’dan Airbow

Yi?it Kahraman kulübümüze yeni kat?lan üyelerden biri. K?sa sürede çok iyi uçurtmalar yaparak kendini gösterdi. Bu i?e yeni ba?lam??ken bile düzgün ve titiz bir çal??mayla çok iyi sonuçlar al?nabilece?ini de gösterdi?i için kendisi iyi bir örnek. Daha önce 4 ipli revolution uçurtmalar? ba?ar?yla yapan Yi?it bu defa yine 4 ipli Airbow uçurtma ile bizleri ?a??rtt?. Konuyla ilgili daha fazla detay ve foto?raf forum sayfalar?nda…

airbow 4 ipli uçurtma
airbow 4 ipli uçurtma

Kategoriler
Kumandalı Uçurtmalar

Le quartz, iki ipli uçurtma yapımı

Özkan Aktuğ ve Ferruh Bayşu’nun birlekte yaptıkları le quartz adlı iki ipli uçurtmanın yapım aşamalarını buradan izleyebilirsiniz.

Yapım aşamasından görüntüler:

[nggallery id=2]

Kategoriler
Kumandalı Uçurtmalar

İki ipli uçurtmalar ve dans – 2

İki ipli uçurtmaların ileri aşamasında akrobatik hareketler başlar. Uçurtmayı sadece sağa sola döndürmek, 8 çizmek, keskin dönüşlerle kare çizmek vb. sıkıcı gelmiştir artık.  Akrobaside uçurtma 360 derece x-y-z eksenlerinde döndürülür. Yani her yöne döner. Hareketlerin çoğu takla attırmaya dayalıdır. Bu hareketler İngilizce’de trick olarak anılır. Trick’in tercümesini numara ya da oyun gibi tercüme edebiliriz. Zaten iki ipli uçurtmaların İngilizce isimleri stunt kites‘dır. Yani marifet uçurtmaları. Trickler yapmak oldukça zordur. Bunlarda ustalaşmak zaman alır. Öğrenmek için eğitim filmleri izlenmeli ya da bu işi bilen birilerinden ders almalıdır. Kaliteli uçurtmaların yanında genelde bir eğitim dvd’si gelmekte ya da ayrıca sipariş edilebilmektedir. Trick yapmayı yazıyla öğretmek mümkün değildir. Burada değinmek istediğim sadece bu oyunlar için nelerin yapılacağı ve ne tip uçurtmaların kullanılabileceğidir.

Trick uçurtmalar:

Trick yapılabilecek uçurtmalar özeldir ve pahalı uçurtmalardır. Bu uçurtmalar

Kategoriler
Kumandalı Uçurtmalar

İki ipli uçurtmalar ve dans – 1

?ki ipli uçurtmalar kumandal? uçurtmalard?r. Uçurtmay? istedi?iniz ?ekilde yönlendirebilirsiniz. Tabi ilk zamanlar pek yönlendiremezsiniz. Daha çok yere çakmay? ba?ar?rs?n?z. Genellikle ilk 10 dakika içinde uçurtman?n ç?talar?n? k?rman?z mümkündür. ?ki iplilerde sa? ipi biraz çekti?inizde uçurtma sa?a, pills sola çekti?inizde sola döner. ?plerden biri çekili oldu?u sürece uçurtma sürekli döner. E?er fazla çekerseniz çok dar ve keskin dönü?ler yapar. ?ki ipli uçurtmalar?n uçu? mant??? bundan ibarettir. Kullanmas? zor say?lmaz. Ama ustala?mak zaman alabilir. Sab?rl? olup acele etmemek en iyisidir.

Temel uçu? bilgileri:

Uçurtmay? geriye yat?r?rs?n?z ve iplerin ucuna geçip uçurtmay? kanatlar? üstüne diker, rüzgar? beklersiniz.
Rüzgar uygunsa iki ipi birden geriye do?ru h?zl?ca çekersiniz. Kollar?n?z? geriye do?ru çekeceksiniz, asla yukar?ya do?ru de?il. ?ki ipli uçururken eller asla omuz hizas?n?n üstüne kalkmamal?. Bu s?rada bir ya da iki ad?m geriye atars?n?z. ?ki ipi dengeli ve ayn? oranda çekmek önemlidir. Bu hareketi do?ru yapt?ysan?z uçurtma ok gibi yukar? f?rlar.