Skip to content

Uçurtma malzemeleri

Uçurtma yap?m? için kullan?lan en kolay uçurtma malzemeleri ka??t, online naylon ve tahta ç?tad?r. Bu malzemeleri bulmak kolayd?r. Tahta ç?talar marangozlardan veya yap? marketlerden bulunabilir. Ka??t ve naylon için k?rtasiyelere bakmak gerekir. Bunun d???nda ambalaj malzemesi satan yerlerde güzel malzemeler…

Read more
Back To Top