Kategoriler
Haftanın uçurtması Kumandalı Uçurtmalar Uçurtma Etkinlikleri

13 ağustos haftanın uçurtması

Döner külah
Bu haftanın uçurtması Fevzi Kır tarafından dikilen revolution uçurtma. İstanbul ve Ankara’da etkinlik yapılamayınca Kütahya meydanı boş bırakmadı.

Revolution uçurtmalar dört ipli, kumandalı uçurtmalardır. Uçurtma ileriye doğru gidebildiği gibi geriye doğruda gidebilmektedir. Her türlü kumandaya kesin yanıt veren, her istenilen hareketin yapılabildiği bir uçurtma olarak kumandalı uçurtmalar içinde bile apayrı bir yeri vardır.

Kategoriler
Haftanın uçurtması Uçurtma Etkinlikleri

5 Ağustos 2007 – Haftanın uçurtması

Döner külah
Bu haftaki etkinlikte kocaman bir döner külah?m?z vard?. Abdullah, hospital Emin, sovaldi sale Erhan beylerin katk?lar? ile haz?rlanan bu külah büyük keyif ve heyecan ile aç?ld?. Haftan?n uçurtmas? seçilebilecek ba?ka uçurtmalar? gösteri?i ile geride b?rakt?. Külah için 120 metreye yak?n kuma? kullan?ld?.
Di?er foto?raflar için…